Akis
Apie programą
Naujienos
Specializuotos versijos
Žemėlapiai
Klausimai ir atsakymai
  Užduoti klausimą
Vartotojai
Atsisiųsti
Registravimas
Partneriai
Kontaktai
 
Klausimai ir atsakymai                
   
 • Kiek objektų vienu metu galima stebėti Akis-AVL programa? Ar Akis-AVL suderinama su kitu kompanijų įranga? Ar galima stebėti tik esamu laiku vykstančius procesus, ar taip pat galima gauti informaciją, kur konkrečiu momentu buvo transporto priemonė?
 • Kas yra GIS?
 • Kas yra GPS?
 • Kas yra AVL?
 • Kaip perkelti žemėlapį į Word dokumentą?
 • Kaip importuoti duomenis iš Excel formato?
  Jeigu pageidaujate užduoti naują klausimą, spauskite čia>>>.

  Kiek objektų vienu metu galima stebėti Akis-AVL programa? Ar Akis-AVL suderinama su kitu kompanijų įranga? Ar galima stebėti tik esamu laiku vykstančius procesus, ar taip pat galima gauti informaciją, kur konkrečiu momentu buvo transporto priemonė?
     Akis-AVL galima stebėti neribotą objektų skaičių, jeigu tai neriboja turima programinė įranga ir yra įsigyta Akis-AVL licencija neribotam objektų skaičiui stebėti. Akis-AVL pritaikyta kelių firmų įrangai. Kadangi skirtingi gamintojai naudoja skirtingus duomenų apsikeitimo formatus, todėl programą gali tekti pritaikyti turimai įrangai. Objektų stebėjimo metu yra kaupiama visa informacija apie jų būseną, todėl galima atkurti informaciją apie objekto padėtį bet kuriuo laiku.
    
  Kas yra GIS?
     Yra įvairių geografinės informacijos sistemos (GIS) apibrėžimų. Dažniausiai GIS apibrėžiama kaip kompiuterinės bei programinės įrangos ir duomenų visuma, skirta efektyviam darbui su erdvės objektais. GIS skirta darbui tiek su aprašomąja (atributine), tiek su erdvine informacija. Pagrindinės GIS funkcijos yra erdvinės informacijos paieška, pateikimas, analizė, redagavimas ir kt. AKIS programa atlieka daugelį GIS būdingų funkcijų.
    
  Kas yra GPS?
     GPS (Global Positioning System) – tai visuotinė padėties nustatymo sistema, apimanti 24 Žemės palydovus. Visą parą šie palydovai nuolat transliuoja aukšto dažnio radijo signalus su tiksliais palydovo vietos ir laiko duomenimis ir kiekvienam, turinčiam GPS imtuvą, suteikia galimybę nustatyti savo padėtį bet kurioje žemės vietoje. GPS imtuvas naudoja signalus iš 3 ar daugiau palydovų tuo pat metu. Matuodamas laiko intervalus tarp išsiuntimo ir gavimo iš palydovų signalų, GPS imtuvas apskaičiuoja atstumą tarp vartotojo ir kiekvieno palydovo. Naudodamas šią informaciją GPS imtuvas apskaičiuoja tikslią vietą.
    
  Kas yra AVL?
     AVL (Automatic Vehicle Location) – tai techninių ir programinių priemonių sistema, skirta mobiliems objektams stebėti, valdyti ir jų buvimo vietai bei būsenai pavaizduoti skaitmeniniame žemėlapyje. Tam naudojamos šiuolaikinės GIS technologijos, GPS ir ryšio priemonės (pavyzdžiui, GSM arba radijo).
    
  Kaip perkelti žemėlapį į Word dokumentą?
     Paprasčiausiai tai galima atlikti per sisteminį buferį. Paspauskite pelės kairįjį klavišą  žemėlapio lange, kad jis taptų aktyviu, ir paspauskite Ctrl-C (arba meniu pasirinkite meniu punktą "Vaizdas/Kopijuoti/Žemėlapį").  Po to MS Word programoje paspauskite Ctrl-V ir žemėlapio vaizdas bus perkeltas į dokumentą. Žemėlapio vaizdas į sisteminį buferį kopijuojamas dviems formatais: vektoriniu (Metafile) ir rastriniu (Bitmap). Norėdami pasirinkti konkretų formatą (nutylint naudojamas Metafile formatas), MS Word programoje pasirinkite meniu punktą "Edit/Paste Special…" ir atsiradusiame lange pasirinkite formatą "Picture" arba "Bitmap". Kitas būdas perkelti žemėlapį: išeksportuokite žemėlapį į Windows Metafile arba Bitmap formatą (meniu "Žemėlapis/Eksportuoti…") ir įtraukite failą į MS Word programą (meniu "Insert/Picture/From File…").
    
  Kaip importuoti duomenis iš Excel formato?
     AKIS gali importuoti duomenis iš DBF formato, todėl Excel lentelę reikia korektiškai  paruošti ir išsaugoti DBF formatu. Pirmoje lentelės eilutėje turi būti stulpelių pavadinimai, kurie DBF faile taps laukų pavadinimais. Koordinatės (pavyzdžiui, ilguma ir platuma) turi būti įrašytos atskiruose stulpeliuose ir turėti tipą "Decimal" su reikiamu ženklų skaičiumi po kablelio. Geografinės koordinatės turi būti išreikštos laipsniais, t.y., minutes ir sekundes perskaičiavus į laipsnio dalis. Pavyzdžiui, koordinatė 54º30’ turi būti užrašyta 54,50, o koordinatė  54º07.5’ (=54º07’30”) užrašoma 54,125. Paruoštą lentelę išsaugokite pasirinkę meniu punktą "File/Save As…" ir formatą "DBF4". Programoje AKIS pasirinkite meniu punktą "Sluoksnis/Importuoti…", failų sąrašo lange pasirinkite tipą "DBF Files" ir nurodykite failo vardą. Jeigu jūsų naudojama ir žemėlapio koordinačių sistemos yra skirtingos, atsiradusiame lange galite nurodyti, kad koordinatės būtų transformuotos iš vienos koordinačių sistemos į kitą (pavyzdžiui, iš WGS-84 į LKS-94). Dar kitame lange turite nurodyti kuris laukas DBF faile atitinka X koordinatę (ilgumą) ir kuris – Y koordinatę (platumą). Taip pat galite pažymėti laukelį "Konvertuoti iš DOS į ANSI (Windows) ženklų lentelę", kad teisingai būtų importuotos lietuviškos raidės, kadangi MS Excel programa lietuviškas raides DBF faile perkoduoja į DOS sistemoje naudotą 775 lentelę. Toliau atsiradusiame lange nurodykite naujo sluoksnio pavadinimą ir failo, kuris bus sukurtas, pavadinimą. Naujai sukurtas sluoksnis atsiras sluoksnių sąraše.